Tutkimusmatka itämerelle

Se on Itämeri - me ollaan osa simmoista isompaa järjestelmää.
Prof. Ilppo Vuorinen

Tutkimusmatka Itämerellä -hanke käynnistyi vuonna 2009 projektihaulla, joka suunnattiin Suomessa tai Virossa asuville taiteen tekijöille. Antti Laitisen, Mia Mäkelän, Marianne Decoster-Taivalkosken & Hanna Haaslahden, Teemu Takatalon & Tommi Taipaleen sekä Tomi Paasosen & Tiago da Cruzin teosehdotukset valittiin 70 ehdotuksen joukosta.

Toukokuussa Turku2011-ohjelman osana avatun Tutkimusmatka Itämerellä -näyttelyn Itämeri esittäytyy osana luonnon monimutkaista järjestelmää, jonka tarjoamat mahdollisuudet ja pulmat heijastuvat sen vaikutusalueella asuvien miljoonien ihmisten elämään.

Itämeri on idyllinen luonnonparatiisi, elämästään kamppaileva murtovesiallas, liikenneväylä ja moninaisten elinkeinojen lähde. Monitaiteelliseen Tutkimusmatka Itämerellä -hankkeeseen valitut taiteilijat työskentelivät 2010-11 eri osissa Itämerta oman projektinsa vaatimalla alueella ja tavalla. Merelliset työskentelyjaksot olivat heidän itsensä ja tuottajatahon Capsulan organisoimia. Taiteilijat tutustuivat omaan Itämereensä saaristosta käsin, yliopistojen merentutkimuslaitoksilla, Selkämeren ulkoluodoilla ja Saaristomerellä ja Suomenlahdella purjehtien. Tärkeää Poikkitaiteellisilla Tutkimusmatkoilla on omakohtainen luonnon ja sen ilmiöiden tarkkailu ja ihmettely sekä vuorovaikutus tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Elämme yhteiskunnassa, jossa tietoa on yltäkylläisesti, mutta suuri määrä ihmisiä on menettänyt suoran kosketuksensa luontoon. Miten voi suojella jotakin, mitä ei koe muuten kuin television luontodokumenttien kautta?

Kaikista Itämeren ongelmista huolimatta, Tutkimusmatka-teokset välttävät apokalyptisen sävyn ja heittävät haasteen Itämeren tulevaisuudesta luonnon suurkuluttajille - Itämeren ja maapallon asukkaille. Näyttelykokonaisuuden toivotaan innostavan yleisöä omille poikkitieteellisille ja -taiteellisille tutkimusmatkoillleen, ja sitä kautta ymmärtämään omaa rooliaan tässä isommassa järjestelmässä, josta itse kukin muodostamme osan.

Tutkimusmatka Itämerellä -näyttelyn viisi teosta muodostavat lokkimerimerkein merkityn reitin Aurajoelta, Koroisista Turun keskustan kautta Ruissalon saareen. Näyttely on ilmainen ja avoinna 31.8.2011 saakka. Tutkimusmatka Itämerellä -hanke huipentuu lokakuussa Tomi Paasosen ja Tiago da Cruzin Vol.at.ilit.y -nykytanssiteokseen turkulaisessa Barker-teatterissa. Se esitetään 13-30. lokakuuta kuudessa näytöksessä.

<< takaisin